Näshultasjöns Samfällighetsförening

Näshultasjöns Samfällighetsförening består av ägarna till det sydvästra området av Näshultasjön som är ett samfällt vatten.

Föreningen bedriver försäljning av fiskekort (via ett antal personer) och uthyrning av båtplatser vid Svalboviken och Västerviken.

Kortfisket är avsett för handredskapsfiske och till husbehov. Allt övrigt redskapsfiske är förbehållet delägarna. Ett antal utbildade uppsyningsmän sköter tillsyn och kortkontroll.

Fiskeregler

För att få fiska på Näshultasjöns Samfällighets fiskevatten krävs att man innehar ett giltigt fiskekort.

Läs mer..

Kortpriser

Vid eventuell kontroll måste bevis på betalning kunna visas.

Läs mer..

Karta

Karta över Näshultasjöns samfällighets vatten.

Lär mer...

Inlägg