Styrelsen

Föreningens styrelse och kontaktpersoner

Ordförande
Maria Kruhsberg
Tel: 070-699 05 99
maria@kruhsberg.com

Sekreterare
Nils Pettersson
Tel: 016-830 05
nils.pettersson@eskilstuna.com

Ledamöter
Roland Pettersson
Örjan Gustafsson
Magnus Larsson