Styrelsen

Föreningens styrelse och kontaktpersoner

Ordförande
Kjell Karlsson
Tel: 070-679 80 83
visund@telia.com

Sekreterare
Nils Pettersson
Tel: 016-830 05
nils.pettersson@eskilstuna.com

Ledamöter
Roland Pettersson
Örjan Gustafsson
Magnus Larsson