Fiskeregler

För att få fiska på Näshultasjöns Samfällighets vatten krävs att man innehar ett giltigt fiskekort.

  • Kortfisket är avsett för handredskapsfiske och till husbehov.
  • Vid trolling/dragroddsfiske gäller enbart ett fiskespö per person.
  • Vid ismete gäller max 6st fiskespön/person samt alltid ”Catch and release”.
  • Allt övrigt redskapsfiske är förbehållet delägarna.